G. Slettenmark

1947-1948

Gustaf Slettenmark

After his Master of Engineering at the Road and Hydraulics study programme Gustaf Swenson, which was his name at that time, came to the Hydrographical Bureau via the Bureau of Hydraulics. When SMHA (merging of hydrologists with meteorologists) was formed in 1919 he was appointed to be the director of Hydrological part of the institution. When Axel Wallén died he was appointed to lead SMHA during 1935-49. (The SMHA changed the name to SMHI in 1945.)

Slettenmark was a man of the old stock who loved orderliness. The accounting and bookkeeping was developed during his period as Director-General and his other contributions were to a large extent to adapt new technology in hydrology and meteorology. The hydrological commercial work, internal SMHI courses for meteorologists and the Swedish-Norwegian cooperation regarding the North Atlantic area started during this period.


Efter civilenjösexamen på väg- och vattenbyggnadslinjen kom Gustaf Swenson, som han då hette, via Vattenbyggnadsbyrå till Hydrografiska byrån. När SMHA bildades 1919 blev han byrådirektor och chef för anstaltens hydrografiska byrå. Vid Axel Walléns bortgång fick han överta ledningen av SMHA under å 1935-49.

Slettenmarkvar en man av den gamla stammen som älskade ordning och reda. Den kamerala verksamheten utbyggdes väsentligt under hans tid som överdirektör och hans insatser i övrigt avsåg i stor ursträckning SMHA:s anpassning, inte minst på den administrativa sidan, till den tekniska expansionen på hydrologins och meteorologins område. Den hydrologiska uppdragsverksamheten, tjänstemeteorologkursen och det svensk-norska samarbetet på Nordatlanten tillkom under hans tid.


Documentation gathered by Gunlög Wennerberg